Tuesday, 24 February 2015

لزوم پرهیز از انگ٬ شرم و ننگ؛ درباره زوال عقل و چالش فرهنگی پیش رو در جامعهمقاله ای جالب و خواندنی به قلم استاد عزیزم دکتر عبدالرحمن نجل رحیم که اخیرا در مجله اندیشه پویا به چاپ رسیده است


No comments:

Post a Comment