Thursday, 2 October 2014

آلزایمر: زندگی زمانی برای از دست دادن نیست


(گزارش ویژه) 

مقاله ای در مورد آلزایمر (به مناسبت ماه آگاه سازیش) که در آن سعی کرده ام تا از جنبه های مختلف به این موضوع بپردازم و این در قالب چند مطلب مختلف امروز در روزنامه ی شرق٬ شماره ی ۲۱۲۹ مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است
زندگی٬ زمانی برای از دست دادن نیست


بازخوانی تلاش ها برای تشخیص زودهنگام آلزایمر: رویایی که رنگ واقعیت می گیرد


آخرین یافته های درمانی بیماری آلزایمر و پیشگیری از آن: امیدهایی در راه است
No comments:

Post a Comment